Pages

.:: Menyusuri Sebuah Kehidupan~ ::.

↑ Dapatkan informasi helangsenja dengan menekan RSS ini

Save Palestin
Photobucket
..:: Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya-Saidina Ali- ::..

Followers

Tuesday, December 08, 2009

ANALISIS RINGKAS ASPEK-ASPEK ASAS GERAKAN MAHASISWA (1)

ANALISIS RINGKAS ASPEK-ASPEK ASAS GERAKAN MAHASISWA

Mukaddimah

Kehadiran mahasiswa/siswi di universiti-universiti adalah suatu kesempatan atau peluang yang unik yang telah dianugerahkan oleh Allah s.w.t. s.w.t. kepada golongan ini. Dengan menikmati banyak kelebihan jika dibandingkan dengan golongan lain, mahasiswa/siswi bertanggungjawab untuk mengekalkan imej yang betul lagi benar sebagai seorang muslim, sebagai seorang wakil kepada gerakan-gerakan Islam dan juga sebagai model hidup yang melaksanakan tuntutan Ad-Din menegakkan segala sistem Islam. Inilah masanya mahasiswa/siswi belajar untuk memikul pelbagai tanggungjawab bagi persediaan menghadapi tugas-tugas yang sedia menanti pada masa akan datang. Bagi mengalami cabaran dan rintangan yang sentiasa wujud tanpa mengira zaman, mahasiswa/siswi yang baru ataupun yang telah lama berada dalam gelombang gerakan Islam perlulah memiliki pandangan yang jelas tentang beberapa perkara asas yang antara lainnya ialah hakikat mahasiswa/siswi muslim, konsep gerakan mahasiswa, bentuk pergerakan dan persediaan-persediaan yang perlu dibuat oleh mahasiswa dan agenda-agenda gerakan mahasiswa.

Hakikat Mahasiswa / Siswa

Secara umumnya mahasiswa/siswi tanpa mengira pengkhususan pengajian dianggap sebagai “cream of the society”, pewaris kepimpinan masa depan golongan yang idealis, agen perubah masyarakat, jurubicara ummah dan lain-lain tanggapan lagi yang meninggikan harga dan maruah semua mahasiswa/siswi. Tanggapan ini pada hakikatnya adalah tanggungjawab yang sepatutnya disedari dan dihayati oleh golongan yang istimewa ini. Dalam erti kata lain tiada jalan mudah bagi mahasiswa/siswi untuk keluar daripada tanggungjawab-tanggungjawab ini melainkan bertindak untuk merealisasikannya.

Tapi perlu diingat di sini, tanggapan yang menggunung akan sia-sia sahaja jika golongan mahasiswa/siswi ini gagal memahami beberapa konsep asas Islam. Kefahaman yang benar dan tetap tentang konsep-konsep asas Islam ini akan Insya Allah s.w.t. melahirkan mahasiswa/siswi muslim yang sedar akan hakikat dirinya. Antara persoalan-persoalan utamanya ialah menerima kebenaran Ilahiyat yang mutlak sifatnya, memiliki pandangan hidup yang betul sebagai seorang muslim, meneliti konsep hubungan antara Allah s.w.t. dengan manusia dan manusia sesama manusia, memahami hakikat dirinya yang terdiri daripada unsur jasad dan ruh serta pemikul amanah Allah s.w.t. di atas muka bumi dan menghalusi konsep ilmu pengetahuan dan sains Islam. Ini semua berhajatkan kepada pergantungan yang tinggi kepada Allah s.w.t., kecemerlangan akademik, kecerdasan fizikal, kekuatan mental, kesabaran, kegigihan serta keikhlasan.

Selain itu seseorang mahasiswa/siswi muslim pada hakikatnya sepatutnya hendaklah sentiasa sedar tentang keadaan kehidupan masyarakat baik pada waktunya atau pada zaman sebelumnya, di mana kesedaran tadi tidak dapat tidak akan melahirkan perasaan tanggungjawab sosial. Dalam ertikata lain, mahasiswa/siswi yang cemerlang ialah individu yang mewujudkan perasaan tanggungjawab dan kesedaran di samping mengutarakan buah fikirannya dan halatuju sosial kepada masyarakat umum. Golongan mahasiswa/siswilah yang memimpin / memandu masyarakatnya bagaimana hendak berubah dan menentukan perubahan itu menuju ke arah mana. Mereka jugalah yang menggalakkan misi penerokaan baru dan menyediakan alternatif-alternatif dengan menyediakan jawapan kepada persoalan “Apa yang patut kita capai”. Justeru itu mahasiswa/siswi hendaklah sentiasa berusaha untuk mengubah dan membentuk semula masyarakat dengan menggunakan segala kemampuan yang mereka miliki.

Konsep Gerakan Mahasiswa


Secara umunya gerakan mahasiswa di Malaysia dijelmakan dengan sekumpulan pelajar-pelajar muslim yang mengikat diri mereka dengan satu ikatan tanzim atau organisasi tertentu yang bergerak dalam bentuk-bentuk tertentu bagi mencapai matlamat-matlamat tertentu dibawah nama-nama pertubuhan persatuan dan jamaah tertentu. Ahli-ahli dalam pertubuhan, persatuan atau jamaah tadi lazimnya akan mengikuti satu proses pentarbiyyahan yang telah disediakan oleh barisan pimpinan mereka yang mungkin diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tanpa ada penilaian dan analisis baru.

Secara idealnya gerakan mahasiswa mestilah bersifat satu gerakan bebas yang tidak bergantung atau berharap kepada mana-mana gerakan yang berada di luar kampus. Kepimpinan dalam gerakan mahasiswa ini perlulah menggunakan kreativiti mereka masing-masing untuk mengemudi dan melayari gerakan mereka. Mereka tidak sepatutnya amat mengharapkan berlakunya keselarian dan persamaan dengan gerakan di luar. Bahkan mereka tidak perlu di pertanggungjawab dengan apa yang berlaku terhadap gerakan-gerakan di luar kampus.

Gerakan mahasiswa perlulah memiliki pandangan sendiri yang dibina daripada keyakinan, keilmuan, maklumat yang dimiliki oleh mereka. Suara mahasiswa biarlah bersifat tidak menjaga kepentingan golongan tertentu yang berada di luar kampus. Suara mahasiswa akan hilang taringnya atau sudah tidak berbisa lagi sekiranya hanya bersifat ‘rubber stamp’ kepada gerakan-gerakan di luar kampus. Suara mahasiswa sebaliknya akan lebih suci dan dihormati jika lahir daripada hati-hati yang cintakan kebenaran hakiki tanpa mengenal kepada siapa ianya ditujukan. Yang salah mestilah diperbetulkan secara mati-matian, walaupun pahit untuk diterima oleh masyarakat dan gerakan-gerakan diluar kampus. Yang benar wajiblah diperagungkan walaupun jutaan cabaran yang dihadapi. Kalau adapun berlakunya persamaan dan berbetulan dengan pandangan masyarakat dan gerakan-gerakan luar kampus. Ianya dianggap sebagai suatu perkongsian kebenaran yang bersifat universal.

Walau bagaimanapun, ini janganlah disalahanggapkan seolah-olah gerakan mahasiswa langsung tidak ada hubungan dengan masyarakat dan gerakan-gerakan di luar kampus. Atau beranggapan dunia mahasiswa adalah suatu dunia yang terpisah daripada realiti masyarakat dan gerakan-geralkan di luar kampus. Atau beranggapan tidak bolehnya berlaku perkongsian idea, pengalaman, tenaga dan sebagainya antara kedua-dua kumpulan gerakan ini. Apa yang sebenarnya ditekankan disini ialah, mahasiswa atau masyarakat yang bergerak dalam realiti dunia sekular perlulah menyedari bahawa gerakan atau suara mahasiswa akan lebih ditabalkan dan dimuliakan jika mereka diberi peluang seluas-luasnya untuk menjadi agen perubah masyarakat. Dalam erti kata yang lain, biarlah gerakan mahasiswa menentukan prinsip-prinsip mereka, halatuju mereka dan bentuk gerak kerja mereka. Masyarakat atau gerakan diluar kampus tidak perlu campur tangan dalam penentuan perkara-perkara asas gerakan mahasiswa. Pada masa yang sama, masyarakat dan gerakan-gerakan luar tidak boleh memandang sinis atau sepi terhadap buah fikiran yang dikemukakan oleh gerakan mahasiswa. Manakala bagi pihak gerakan mahasiswa, mereka tidak boleh berlagak seperti pemimpin-pemimpin masyarakat atau gerakan-gerakan diluar kampus. Unsur-unsur negatif seperti menjaga kepentingan individu-individu tertentu diluar kampus perlulah dijauhi. Apa yang dikehendaki di sini ialah mahasiswa bertanggungjawab menjadikan gerakannya sebagai gerakan mahasiswa yang tulen dan tidak menjadikan gerakan mahasiswa hanya sebagai cabang-cabang kepada gerakan pertubuhan-pertubuhan, persatuan atau jamaah diluar kampus. Inilah antara konsep-konsep penting yang perlu difahami oleh semua ahli-ahli dan terutamanya barisan kepimpinan gerakan mahasiswa.

No comments: